• பண்ணை வணிக பள்ளி


  உங்கள் கிராமத்தில் பண்ணை வணிகப் பள்ளி திட்டத்தில் சேரும் விவசாயிகளுக்காக இந்த பாடநெறி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களின் விவசாயத் தொழில் திறன்களை வளர்த்து, உங்கள் பண்ணையின் லாபத்தை மேம்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கம். விவசாயிகளின் பயிர் அல்லது விலங்கு உற்பத்தி ஏற்பாடுகள் முழுவதும் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய பின்வரும் பாடங்கள் இதில் அடங்கும்.

  1. உழவர் பள்ளி எதற்காக என்பதை புரிந்து கொண்டு அதை எப்படி நடத்துவது என்று முடிவு செய்தல்.
  2. விவசாயிகளின் விளைபொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்குப் பொருந்தும் அடிப்படைக் கருத்துகளையும், விவசாயத்தை ஏன் தொழிலாகச் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
  3. உங்கள் வளங்கள் மற்றும் தற்போதைய சூழ்நிலையை அடையாளம் காணவும்.
  4. உங்களுக்கு ஏற்ற மிகவும் இலாபகரமான பயிர்கள் / தயாரிப்புகளை அடையாளம் காணுதல்.
  5. அடையாளம் காணப்பட்ட பயிர்கள்/விளைபொருட்களுக்கு ஏற்ப பண்ணை வணிகத் திட்டங்களைத் தயாரித்தல்.
  6. பண்ணை குறிப்புகள் மற்றும் பதிவுகளை பராமரித்தல்.
  7. உங்கள் பண்ணை வணிகத் திட்டம் எவ்வளவு வெற்றிகரமாக இருந்தது என்பதை மதிப்பிடுங்கள்.
  8. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மற்றும் வளர்ச்சிக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்ற விஷயங்களைப் பற்றி விவாதித்தல்.


  மேற்கூறியவற்றுடன் தொடர்புடைய பல தலைப்புகளில் இருந்து நீங்கள் விரும்புவதையும் விரும்புவதையும் தேர்வு செய்து கற்றுக்கொள்ள முடியும். பாடத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட முக்கிய குறிப்புகள் மற்றும் அது தொடர்பான பயிற்சிகளின் சுருக்கம் இங்கே உள்ளது. எதிர்காலத்தில் உங்கள் பண்ணையை அதிக லாபம் ஈட்டுவதற்குத் திட்டமிட்டு பதிவுகளை வைத்திருக்க உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட நடைமுறைச் செயல்பாடுகளும் இதில் அடங்கும். எனவே உழவர் பள்ளியில் சேருவது உங்களை அதிர்ஷ்டமாக கருதுங்கள்.


  ஒரு வியாபாரமாக விவசாயத்தை மேற்கொள்ளல் உழவர் பாடசாலைக்கு தொடர்புடைய அனைவரும் எதிர்காலம் பற்றிய நோக்கம் மற்றும் இலக்கை அடைய அயராது உழைக்கிறார்கள். அதன் மூலம் வாழ்க்கை அனுபவத்தை கற்றுக் கொள்கிறார்கள்.